Kako je izrađena plutajuća zaštitna ograda

Plutajuće zaštitne ograde u svim varijantama standardno izrađujemo u sekcijama dužine 25 metara, ali i u drugim dužinama na zahtjev kupca (maksimalno do 30 metara dužine).

Svaka sekcija željene dužine, standardno se sastoji iz nanizanih plovaka (na razmaku ili u neprekinutom nizu) na plivajući konop pletenicu promjera 10 mm, bove crvene boje volumena 10 litara i sidrenog tonućeg konopa pletenice promjera 7 mm dužine 15 metara. Plovci odgovarajućih dimenzija obzirom na namjenu, izrađeni su iz ekspandiranog polistirena visoke gustoće otpornog na UV zračenje i morsku vodu, što im daje više nego dovoljnu čvrstoću i trajnost. Plovci koje standardno koristimo u izradi plutajućih zaštitnih ograda su, ovisno o varijanti izrade, promjera 45, 75 i 90 mm, i dužine 70, 90 i 100 mm (pogledati dio “pluta za ribarske mreže”).

Na zahtjev kupca isporučujemo sidrene konope potrebne dužine.

Sekcije na zahtjev kupca na svojim krajevima mogu biti opremljene odgovarajućim radančama (jezgrama) pričvršćene žabicama (stezaljkama), te pripadajućim gambetima (škopcima) za povezivanje sekcija, bove i sidrenog konopa za sidreni blok (uteg). Svi spojni i pričvrsni elementi izrađeni su iz inox AISI 316 čelika otpornog na koroziju.

Na zahtjev kupca u kompletu sa plutajućom ogradom možemo isporučiti i betonske blokove odgovarajuće mase, ovisno o vrsti ograde. Naša je preporuka da kupac u vlastitoj organizaciji izradi betonske blokove na lokaciji koja je najbliža lokaciji polaganja plutajuće zaštitne ograde u more.

Sve ostale zahtjeve kupca kao što su postavljanje plutajuće ograde u more, vađenje iz mora po završetku sezone kupanja, održavanje, skladištenje, predmet su posebnog dogovora.

Reference

Plutamo diljem Hrvatske!