Pluta za ribarske mreže

za ugradnju na gotovo sve vrste ribarskih mreža.

Naši proizvodi

Gavunara

Dimenzije: Ø 34 x 23 x Ø 8 mm
Nosivost: 25 grama

Popona

Dimenzije: Ø 42 x 30 x 8 mm
Nosivost: 40 grama

Baligot

Dimenzije: Ø 42 x 40 x Ø 8 mm
Nosivost: 45 grama

Biograd 1

Dimenzije: Ø 40 x 53 x 9 mm
Nosivost: 45 grama

Biograd 2

Dimenzije: Ø 45 x 60 x Ø 11 mm
Nosivost: 65 grama

Migavica

Dimenzije: Ø 54 x 80 x 11 mm
Nosivost: 125 grama

Polandra

Dimenzije: Ø 73 x 63 x Ø 15 mm
Nosivost: 160 grama

Plivarica

Dimenzije: Ø 75 x 90 x 13 mm
Nosivost: 250 grama

Tunolovac

Dimenzije: Ø 90 x 100 x Ø 16 mm
Nosivost: 350 grama

Izrada

Devet veličina pluta za ribarske mreže izrađenih od ekspandiranog polistirena visoke gustoće.

Namjena

Svojim karakteristikama pokrivaju čitavu lepezu potreba za ugradnju na ribarske mreže raznih namjena.

Reference

Plutamo diljem Hrvatske!