Politika privatnosti

Ovom internetskom stranicom (dalje u tekstu: “Stranica”) upravlja Plutosint d.o.o., obrt za proizvodnju sintetičkog pluta, 51215 Kastav, Rubeši 106a, OIB: 42611633953, (dalje u tekstu: Plutosint).

Plutosint poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica i osoba koje mu se obraćaju te kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije s Plutosintom te isto osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Kako se koriste Vaši osobni podaci

Vaše osobne podatke Plutosint obrađuje na primjeren i zakonom dopušten način, a ti osobni podaci mogu uključivati sve podatke koji su nužni radi ispunjavanja usluga koje Plutosint pruža. Primjerice, obrađuju se osobni podaci poput Vašeg imena i prezimena, kontakt podaci poput e-maila i broja telefona te drugih podataka koje ste Plutosintu dostavili sami ili je Plutosintu pristup do određenih osobnih podataka omogućen i dopušten tijekom pružanja usluge.

Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:

  1. Temeljem ugovora

Plutosint prikuplja i koristi Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz ugovornog odnosa s Vama.

Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Plutosintu, a nužni su Plutosintu kako bi Vam moglo pružiti željene usluge.

2. Temeljem privole

Plutosint prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke temeljem Vaše suglasnosti koju ste pružili tijekom suradnje i/ili komunikacije s Plutosintom, u svojstvu stranke ili moguće stranke (npr. kada zatražite da Vam pošaljemo ponudu ili nam se obratite putem kontakt obrasca na našoj Stranici).

Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Plutosintu.

Ako ste za određenu svrhu obrade Vaših osobnih podataka dali privolu, imate pravo povući je u bilo koje vrijeme, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost i zadržavanje podataka

Plutosint poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su osobni podaci pouzdani za namjeravanu svrhu, točni, potpuni i aktualni.

Ujedno, Plutosint poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere se provode na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika koje pružaju odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi pseudonimizaciju i enkripciju; sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade; sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade. Također, djelatnici Plutosinta obvezani su na čuvanje svih Vaših podataka kao tajnih temeljem ugovora o radu.

Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu radi koje su se osobni podaci prikupili, u skladu s gore navedenim zakonitim osnovama. Plutosint redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama Plutosint može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi (npr. IT podrška, računovodstvo i dr.), koji su vezani posebnim ugovornim odredbama koji jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima.

Ujedno, Plutosint može Vaše podatke podijeliti s primateljima poput tijela regulatorne vlasti i vladine agencije, kada obavljaju svoj propisani djelokrug ovlasti. Vaši osobni podaci mogu biti preneseni i u treće zemlje, npr. ukoliko naše stranke imaju prebivalište/sjedište u trećim zemljama, no uz primjenu svih prikladnih i odgovarajućih zaštitnih mjera i načina pribavljanja njihovih kopija ili mjesta na kojemu su stavljene na raspolaganje kako se ne bi ugrozila razina zaštite pojedinaca zajamčena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje Vaših osobnih podataka

Plutosint ne prikuplja Vaše osobne podatke putem internetske stranice bez Vašeg znanja. Međutim, osobni podaci mogu biti prikupljeni ako sami unesete iste u kontakt obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici.

Iako ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam svi sadržaji na istoj bili dostupni, Plutosint nema pristup prikupljenim podacima te ne upotrebljava kolačiće kako bi o Vama prikupljalo informacije.

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice nad kojima nemamo nikakvu kontrolu pa Plutosint nije odgovorno za politike ili prakse zaštite osobnih podataka drugih internetskih stranica. Ukoliko takvim internetskim stranicama pristupite putem ove internetske stranice, predlažemo da pregledate politike zaštite osobnih podataka takvih stranica kako biste mogli razumjeti kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

Kako pohranjujemo Vaše osobne podatke i koja su Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od Plutosinta zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koristeći Vaše pravo na pristup osobnim podacima te tražiti ispravak netočnih osobnih podataka. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje osobnih podataka te na ograničenje obrade. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, kada Voditelj obrade ima zakonsku obvezu obrađivanja Vaših osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete nam se obratiti:

ADRESA: 51215 Kastav, Rubeši 106a

E-MAIL:  

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane Plutosinta, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Reference

Plutamo diljem Hrvatske!