Proizvodi

50 godina tradicije

01

Ograđivanje uređenih plaža i kupališta sa morske strane vrši se prema odredbama nadležne Lučke kapetanije ili njenih Ispostava.

01

Ograđivanje uređenih plaža i kupališta sa morske strane vrši se prema odredbama nadležne Lučke kapetanije ili njenih Ispostava.

02

Devet veličina pluta za ribarske mreže izrađenih od ekspandiranog polistirena visoke gustoće svojim karakteristikama: dimenzijama i nosivostima pokrivaju čitavu lepezu potreba za ugradnju na gotovo sve vrste ribarskih mreža raznih namjena.

03

Signalne plutače proizvodimo u tri oblika: u obliku kugle, kocke i kvadra. Plutača u obliku kugle koristi se za označavanje pozicije vrša, a plutače u obliku kvadra i kocke za označavanje pozicije parangala i mreža položenih u more.

03

Signalne plutače proizvodimo u tri oblika: u obliku kugle, kocke i kvadra. Plutača u obliku kugle koristi se za označavanje pozicije vrša, a plutače u obliku kvadra i kocke za označavanje pozicije parangala i mreža položenih u more.

04

Plivačke staze za bazene izrađujemo standardno iz naizmjenično nanizanih grupa plovaka, koje se sastoje iz jednog većeg plovka i pet manjih plovaka, na konop pletenicu promjera 10 mm ili čeličnu inox AISI 316 sajlu promjera 3 mm upletenu u pletenicu.

05

Plutajuće ograde za označavanje prostora vaterpolo igrališta izrađujemo u dužinama po traženju kupca. Standardno, komplet za označavanje vaterpolo igrališta sastoji se iz dvije linije dužine 30 metara i četiri linije, dužine osam metara, čiji se jedan kraj povezuje s golom.

05

Plutajuće ograde za označavanje prostora vaterpolo igrališta izrađujemo u dužinama po traženju kupca. Standardno, komplet za označavanje vaterpolo igrališta sastoji se iz dvije linije dužine 30 metara i četiri linije, dužine osam metara, čiji se jedan kraj povezuje s golom.

Reference

Plutamo diljem Hrvatske!